Bi̇den: “(Wagner İsyanı) Bi̇zi̇m Bununla Hi̇çbi̇r İlgi̇mi̇z Yok”

BİDEN: “(WAGNER İSYANI) BİZİM BUNUNLA HİÇBİR İLGİMİZ YOK”
26.06.2023
0
4